Ống Inox ASTM A 213/269 TP316/L POLISHED

Model.
Stainless Steel SUS316
Giá bán
Hỗ trợ đặt hàng & tư vấn sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Standand: ASTM  A 213/269 TP316/L POLISHED
Material: Stainless steel, SUS316
Country of Origin: China

 

Descriptions Dimensions (mm) Length Weigh W.P
O.D I.D Thick Mt Kg/Length Bar
Tube_SUS316 OD6x1 6 4 1,0 6           0,75 372
Tube_SUS316 OD8x1 8 6 1,0           1,05 347
Tube_SUS316 OD10x1.2 10 7,6 1,2           1,59 325
Tube_SUS316 OD10x1.5 10 7 1,5           1,92 357
Tube_SUS316 OD12x1.5 12 9 1,5           2,37 348
Tube_SUS316 OD15x2 15 11 2,0           3,91 321
Tube_SUS316 OD16x2 16 12 2,0           4,21 368
Tube_SUS316 OD16x2.5 16 11 2,5           5,08 370
Tube_SUS316 OD18x2 18 14 2,0           4,81 327
Tube_SUS316 OD20x2.5 20 15 2,5           6,58 368
Tube_SUS316 OD22x2 22 18 2,0           6,02 267
Tube_SUS316 OD25x3 25 19 3,0           9,93 353
Tube_SUS316 OD28x2 28 24 2,0           7,82 210
Tube_SUS316 OD30x3 30 24 3,0         12,18 294
Tube_SUS316 OD35x3 35 29 3,0         14,44 252
Tube_SUS316 OD38x4 38 30 4,0         20,46 309
Tube_SUS316 OD42x3 42 36 3,0         17,60 210

XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC