Đầu nối cong (cùng cấp / giảm cấp)

Model.
Giá bán
Hỗ trợ đặt hàng & tư vấn sản phẩm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 2 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel

XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC