So sánh sự khác nhau giữa Ống thủy lực Vitillo 4 lớp 4SP và 4SH?

Vitillo Ý sản xuất 2 dòng Ống thủy lực 4 lớp thép với mã 4SP và 4SH, thoạt nhìn thì sẽ thấy giống nhau nhưng khi đi vào chi tiết các thông số thì sẽ khác nhau, để phục vụ đa dạng các yêu cầu của khách hàng. Hôm nay, VHE xin viết bài chia sẻ về sự giống nhau, khác nhau của Ống 4SH và Ống 4SH nhằm giúp quý khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu kĩ thuật của hệ thống thủy lực.

VHE đang là Đại lý phân phối Ổng thủy lực Vitillo chính hãng tại Việt Nam. Quý khách tham khảo chi tiết tại đây

Dưới đây là 2 Bảng thông số chi tiết của Ống thủy lực 4 lớp thép Vitillo TEKNOSPIR 4SP4SH

Bảng kích thước Ống thủy lực 4 lớp thép Vitillo TEKNOSPIR 4SP

Bảng kích thước Ống thủy lực 4 lớp thép Vitillo TEKNOSPIR 4SP

Bảng kích thước Ống thủy lực 4 lớp thép TEKNOSPIR 4SH - EN 856 - ISO 3862

Bảng kích thước Ống thủy lực 4 lớp thép TEKNOSPIR 4SH - EN 856 - ISO 3862

1/ Điểm giống nhau giữa Ống 4SP và Ống 4SH:

- Kích cỡ size lòng ống (đường kính trong) đều giống nhau.

2/ Điểm khác nhau giữa Ống 4SH và Ống 4SP:

- Ống 4SP sẽ có size từ: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"

- Ống 4SH sẽ có size từ: 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"

+ Đường kính ngoài (Outside diameter) của Ống Vitillo 4SH luôn mỏng hơn Ống Vitillo 4SP. Trừ kích cỡ D.N.16 (5/8").

+ Áp suất tối đa (Max working pressure) và Áp lực nổ tối thiểu (Min burst pressure) của Ống Vitillo 4SH luôn cao hơn Ống Vitillo 4SP.

+ Bán kính uốn tối thiểu (Min bend radius) của Ống Vitillo 4SH sẽ nhỏ hơn Ống Vitillo 4SP tại kích cỡ D.N.16 (5/8"), D.N.19 (3/4"). Bằng nhau tại kích cỡ D.N.25 (1"), D.N.31 (1.1/4"), D.N.38 (1.1/2"). Lớn hơn tại kích cỡ D.N.51 (2").

+ Trọng lượng (Weight) của Ống Vitillo 4SH sẽ nặng hơn Ống Vitillo 4SP tại kích cỡ D.N.16 (5/8"), D.N.19 (3/4"), D.N.25 (1"). Nhẹ hơn tại kích cỡ D.N.31 (1.1/4"), D.N.38 (1.1/2"), D.N.51 (2").

- Tóm lại, hãng Vitillo trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng thì hãng luôn nghiên cứu, thử nghiệm chặt chẽ. Vitillo tạo ra đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng. Điểm khác biệt qua sự phân tích các thông số cho thấy Ống 4SH khác Ống 4SP ở việc hãng Vitillo bện 4 lớp thép xoắn ốc, độ dày mỏng của 4 lá thép với kĩ thuật riêng của hãng.

- Vì vậy, giá thành của Ống thủy lực Vitillo 4SH sẽ cao hơn Ống 4SP khoảng 10%

Dưới đây là sự so sánh theo từng cặp mã giữa 4SH4SP:

2.1/ Sự khác nhau giữa mã TS4SH10 và TS4SP10:

- Đường kính ngoài (Outside diameter): TS4SH10 dày hơn TS4SP10 0.03inch - 0.9mm

- Áp suất tối đa (Max working pressure): TS4SH10 lớn hơn TS4SP10  725Psi - 50Bar

- Áp lực nổ tối thiểu (Min burst pressure): TS4SH10 lớn hơn TS4SP10  2900Psi - 200Bar

- Bán kính uốn tối thiểu (Min bend radius): TS4SH10 nhỏ hơn TS4SP10  0.4inch - 10mm

- Trọng lượng (Weight): TS4SH10 nặng hơn TS4SP10  0.18Lb/ft - 0.27kg/mt

Mã (Code) TS4SH10 TS4SP10
Kích cỡ ống
(Hose size)
D.N. 16 16
Inch 5/8" 5/8"
mm 16 16
Đường kính ngoài
(Outside diameter)
Inch 1,12 1,09
mm 28,5 27,6
Áp suất tối đa
(Max working pressure)
PSI 6525 5800
Bar 450 400
Áp lực nổ tối thiểu
(Min burst pressure)
PSI 26100 23200
Bar 1800 1600
Bán kính uốn tối thiểu
(Min bend radius)
Inch 9,44 9,84
mm 240 250
Trọng lượng
(Weight)
Lb/ft 0,93 0,75
kg/mt 1,39 1,12

 

2.2/ Sự khác nhau giữa mã TS4SH12TS4SP12:

- Đường kính ngoài (Outside diameter): TS4SH12 mỏng hơn TS4SP12 0.03inch - 0.8mm

- Áp suất tối đa (Max working pressure): TS4SH12 lớn hơn TS4SP12  590Psi - 40Bar

- Áp lực nổ tối thiểu (Min burst pressure): TS4SH12 lớn hơn TS4SP12  2360Psi - 160Bar

- Bán kính uốn tối thiểu (Min bend radius): TS4SH12 nhỏ hơn TS4SP12  0.79inch - 20mm

- Trọng lượng (Weight): TS4SH12 nặng hơn TS4SP12  0.03Lb/ft - 0.05kg/mt

Mã (Code) TS4SH12 TS4SP12
Kích cỡ ống
(Hose size)
D.N. 19 19
Inch 3/4" 3/4"
mm 19 19
Đường kính ngoài
(Outside diameter)
Inch 1,23 1,26
mm 31,2 32
Áp suất tối đa
(Max working pressure)
PSI 6090 5500
Bar 420 380
Áp lực nổ tối thiểu
(Min burst pressure)
PSI 24360 22000
Bar 1680 1520
Bán kính uốn tối thiểu
(Min bend radius)
Inch 11,02 11,81
mm 280 300
Trọng lượng
(Weight)
Lb/ft 0,98 0,95
kg/mt 1,46 1,41

 

2.3/ Sự khác nhau giữa mã TS4SH16TS4SP16:

- Đường kính ngoài (Outside diameter): TS4SH16 mỏng hơn TS4SP16 0.03inch - 0.8mm

- Áp suất tối đa (Max working pressure): TS4SH16 lớn hơn TS4SP16  980Psi - 65Bar

- Áp lực nổ tối thiểu (Min burst pressure): TS4SH16 lớn hơn TS4SP16  3920Psi - 260Bar

- Bán kính uốn tối thiểu (Min bend radius): TS4SH16 bằng TS4SP16

- Trọng lượng (Weight): TS4SH16 nặng hơn TS4SP16  0.04Lb/ft - 0.06kg/mt

Mã (Code) TS4SH16 TS4SP16
Kích cỡ ống
(Hose size)
D.N. 25 25
Inch 1" 1"
mm 25,4 25,4
Đường kính ngoài
(Outside diameter)
Inch 1,51 1,54
mm 38,3 39,1
Áp suất tối đa
(Max working pressure)
PSI 5580 4600
Bar 385 320
Áp lực nổ tối thiểu
(Min burst pressure)
PSI 22320 18400
Bar 1540 1280
Bán kính uốn tối thiểu
(Min bend radius)
Inch 13,39 13,39
mm 340 340
Trọng lượng
(Weight)
Lb/ft 1,31 1,27
kg/mt 1,95 1,89

 

2.4/ Sự khác nhau giữa mã TS4SH20 và TS4SP20:

- Đường kính ngoài (Outside diameter): TS4SH20 mỏng hơn TS4SP20 0.18inch - 4.8mm

- Áp suất tối đa (Max working pressure): TS4SH20 lớn hơn TS4SP20  2070Psi - 140Bar

- Áp lực nổ tối thiểu (Min burst pressure): TS4SH20 lớn hơn TS4SP20  8280Psi - 560Bar

- Bán kính uốn tối thiểu (Min bend radius): TS4SH20 bằng TS4SP20

- Trọng lượng (Weight): TS4SH20 nhẹ hơn TS4SP20  0.37Lb/ft - 0.55kg/mt

Mã (Code) TS4SH20 TS4SP20
Kích cỡ ống
(Hose size)
D.N. 31 31
Inch 1" 1/4 1" 1/4
mm 31,8 31,8
Đường kính ngoài
(Outside diameter)
Inch 1,79 1,97
mm 45,4 50,2
Áp suất tối đa
(Max working pressure)
PSI 5070 3000
Bar 350 210
Áp lực nổ tối thiểu
(Min burst pressure)
PSI 20280 12000
Bar 1400 840
Bán kính uốn tối thiểu
(Min bend radius)
Inch 18,11 18,11
mm 460 460
Trọng lượng
(Weight)
Lb/ft 1,65 2,02
kg/mt 2,45 3,00

 

2.5/ Sự khác nhau giữa mã TS4SH24 và TS4SP24:

- Đường kính ngoài (Outside diameter): TS4SH24 mỏng hơn TS4SP24 0.15inch - 3.6mm

- Áp suất tối đa (Max working pressure): TS4SH24 lớn hơn TS4SP24  1700Psi - 115Bar

- Áp lực nổ tối thiểu (Min burst pressure): TS4SH24 lớn hơn TS4SP24  6800Psi - 460Bar

- Bán kính uốn tối thiểu (Min bend radius): TS4SH24 bằng TS4SP24

- Trọng lượng (Weight): TS4SH24 nhẹ hơn TS4SP24  0.25Lb/ft - 0.38kg/mt

Mã (Code) TS4SH24 TS4SP24
Kích cỡ ống
(Hose size)
D.N. 38 38
Inch 1" 1/2 1" 1/2
mm 38,1 38,1
Đường kính ngoài
(Outside diameter)
Inch 2,08 2,23
mm 53 56,6
Áp suất tối đa
(Max working pressure)
PSI 4350 2650
Bar 300 185
Áp lực nổ tối thiểu
(Min burst pressure)
PSI 17400 10600
Bar 1200 740
Bán kính uốn tối thiểu
(Min bend radius)
Inch 22,05 22,05
mm 560 560
Trọng lượng
(Weight)
Lb/ft 2,02 2,27
kg/mt 3,00 3,38

 

2.6/ Sự khác nhau giữa mã TS4SH32 và TS4SP32:

- Đường kính ngoài (Outside diameter): TS4SH32 mỏng hơn TS4SP32 0.06inch - 1.6mm

- Áp suất tối đa (Max working pressure): TS4SH32 lớn hơn TS4SP32  1070Psi - 75Bar

- Áp lực nổ tối thiểu (Min burst pressure): TS4SH32 lớn hơn TS4SP32  4280Psi - 300Bar

- Bán kính uốn tối thiểu (Min bend radius): TS4SH32 lớn hơn TS4SP32 là 1.58inch - 40mm

- Trọng lượng (Weight): TS4SH32 nhẹ hơn TS4SP32  0.2Lb/ft - 0.31kg/mt

Mã (Code) TS4SH32 TS4SP32
Kích cỡ ống
(Hose size)
D.N. 51 51
Inch 2" 2"
mm 50,8 50,8
Đường kính ngoài
(Outside diameter)
Inch 2,66 2,72
mm 67,6 69,2
Áp suất tối đa
(Max working pressure)
PSI 3620 2550
Bar 250 175
Áp lực nổ tối thiểu
(Min burst pressure)
PSI 14480 10200
Bar 1000 700
Bán kính uốn tối thiểu
(Min bend radius)
Inch 27,56 25,98
mm 700 660
Trọng lượng
(Weight)
Lb/ft 2,90 3,10
kg/mt 4,31 4,62

XEM THÊM CÁC CÂU HỎI KHÁC

Pipe clamps from OD6 to OD20 are available in large quantities

hydraulic pipe clamps at cheap prices

VHE has just stocked more than 10,000 sets of hydraulic pipe clamps to meet the need to buy large quantities of plastic clamps for customers. Plastic clip sizes available in stock include:

  • Pipe clamps set OD6, L1, L*G3-106.0
  • Pipe clamps set OD8, L1, L*G3-108.0
  • Pipe clamps set OD10, L1, L*G3-110.0
  • Pipe clamps set OD12, L1, L*G3-112.0
  • Pipe clamps set OD13.5,
Xem tiếp ...

Instruction on how to calculate the pressure of steel pipes

Why do we need to calculate the pressure inside the pipe when constructing a pipeline system, an oil or gas pipeline? To answer this question, let's explore the post below with VHE to understand how to calculate the pressure inside cast steel pipes at minimum yield strength!

Most people, when buying steel pipes for installation, do not know how to

Xem tiếp ...

Specializing in distributing all kinds of Socket Stainless Steel, Adaptor Stainless Steel, Union Stainless Steel,.... at cheap prices in Saigon

Socket Stainless Steel, Female Socket Stainless Steel, Adaptor Male Stainless Steel, Union Female Stainless Steel,... at cheap and quality prices in Saigon

VHE is currently providing accessories used in pipelines, such as: Socket Stainless Steel, Female Socket Stainless Steel, Adaptor Male Stainless Steel, Union Female Stainless Steel,... at cheap and quality prices in Saigon. These are inseparable and indispensable parts of the pipeline system. The function of these types of connectors is to connect pipes and pipe sections in different directions and

Xem tiếp ...

What is a hydraulic hose? A reputable supplier of hydraulic hose

A hydraulic hose is a type of high-pressure pipe used in harsh environments, that withstands great external impacts and optimal corrosion resistance. Hydraulic hoses are considered an important and indispensable device in hydraulic systems and are widely used by many large businesses.

VHE's warehouse of high-quality hydraulic hose at cheap prices

The standard hydraulic hose contains a minimum structure of 3 layers:

- The core or innermost pipe layer

Xem tiếp ...

Specializing providing Teflon hydraulic hose at cheap prices in Ho Chi Minh City

Vina- Hydraulic Equipment Joint Stock Company is currently distributing more than 5,000 meters of Teflon PTFE pipes available at the warehouse. VHE imports Teflon pipes directly from factories in large quantities, so the price is extremely competitive. 

14'' stainless steel coated teflon hydraulic hose, PTFE-SS-04

Teflon PTFE hydraulic hose sizes come in all sizes, such as:

  • Teflon PTFE hydraulic hose covered with stainless steel 1/4", PTFE-SS-04
  • Teflon PTFE
Xem tiếp ...

Specializing providing available pipe clamps at cheap prices, high-quality

Vina- Hydraulic Equipment Joint Stock Company is currently a distributor of more than 55,000 pipe clamps of all kinds at good prices and quality nationwide. The available products at VHE's warehouse, include as Plastic pipe clamps, Aluminum tube clamps, Light pipe clamps, Heavy pipe clamps, and Polypropylene pipe clamps.

Cheap, quality hydraulic pipe clamps

VHE is an agent and distributor that imports directly large quantities

Xem tiếp ...

6 Big Causes of Broken Hydraulic Hose

In the hydraulic system, pipe bursts are one of the headaches for many excavators. Subsequent maintenance and installation costs take a lot of time and money, and work performance will be delayed for a long time. So what are the common causes of broken hydraulic hoses? Let's find out from VHE through the post below!

Broken Hydraulic Hose

1. Using the low-quality hydraulic

Xem tiếp ...

VHE has processing service for all kinds of hydraulic pipes

  

Vina- Hydraulic Equipment Joint Stock Company currently providing low-cost, high-precision hydraulic pipe pressing services nationwide. The company has become a credible and trustworthy address when chosen by many large and small businesses to place orders.

Press the hydraulic pipe

Some orders VHE receives include:

- Processing Parker's hydraulic hoses with genuine Parker Vitillo crimping fittings, made in Italy

- HYCO's hydraulic hose, straight ends

Xem tiếp ...

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nếu không tìm được thông tin cần thiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Hotline tư vấn

(028) 3503 0349

0903 967 588 - 0903 067 588

[email protected]

hoặc để lại thông tin thông qua công cụ
TƯ VẤN HỖ TRỢ ngay bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được thông tin

Sản phẩm